, ......Next level succes (05-18-2016)
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

18-05-2016......Next level succes

Roelof Ter Mors Gastblog: Roelof ter Mors, Next Level Succes

De zomer slim benutten voor het najaarsoffensief!
Dit is de eerste van een serie korte Business Development Briefings over twee thema’s:

  • ‘Wetten van Groei’ (over onontkoombare voorwaarden om een onderneming gezond te laten groeien)
  • en‘Krachten voor Onderscheid’ (over bewezen methodes om onderscheidend vermogen te creëren).

Beide zijn cruciale succesfactoren in je bedrijfsvoering. De briefings zullen afwisselend ingaan op deze thema’s en elke keer focussen op één specifiek aspect. Daardoor blijven ze compact. Ze zijn deels gebaseerd op mijn nieuwe boek " Next Level Succes "

Next level succes Roelof ter Mors

‘What’s in it for me?’

‘Wat levert het mij op?’ Dit is altijd weer de hamvraag als je in deze tijd van informatie-overload iets krijgt voorgeschoteld. ‘Wil ik dit wel lezen, want ik heb eigenlijk geen tijd’. Daarom hou ik deze briefings kort, de inhoud is toepasbaar in de praktijk en je treft links aan naar kennis en adviezen over door jezelf gekozen onderwerpen.

De Business Development Briefings zijn zoals gezegd deels gebaseerd op mijn nieuwe boek ‘Next Level Succes’ - snelweg naar groeikansen en concurrentiekracht. Het praktische (en tijdbesparende) van dit boek is, dat je aan de inhoudsopgave direct kunt zien of er iets voor je in staat. Via de preview kun je dit zien en kun je ook het boek doorbladeren en van elk hoofdstuk het begin lezen om er beeld bij te krijgen.

  •  Deel 1 behandelt organisatie, management en financiering, de basisvoorwaarden voor succes ;
  •  Deel 2 geeft richtingen en adviezen over fusies, overnames, diversificatie en samenwerkingen;
  •  Deel 3 biedt inzicht in marketingstrategie en vooral hoe je onderscheidend vermogen creëert;
  •  De tussenhoofdstukken gaan over alle veranderingen die tegenwoordig je bedrijf raken.

Een uniek hoofdstuk is Internetmarketing als Speerpunt , dat Wija Koers en ik samen hebben geschreven. Wij denken, dat internetmarketing de beste manier is om contacten met je doelgroepen te onderhouden. Want het gaat tegenwoordig om interactie. Het is bovendien efficiënt, effectief en meetbaar omdat we tegen relatief lage kosten bijna één-op-één met onze klanten kunnen communiceren. Ondernemingen die dit in de zomer
goed voorbereiden staan in september optimaal in de startblokken om van 2016 een definitief succes te maken!

Achterin het boek zit een roadmap voor het uitzetten van groeistrategie. Ondersteund door Online Methodiek. Wil ik lezen!

 

Veel Next Level Succes!

Roelof ter Mors

 

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing