, ......Aan de Social Media of in het Openlucht Museum (05-14-2016)
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

14-05-2016......Aan de Social Media of in het Openlucht Museum

Gastblog: Peter Reijers, Programmadirecteur BouwBrancheBrede Masterclass

De BouwBrancheBrede Masterclass pretendeert deelnemers intensief te ondersteunen bij het werken in deze tijd. Een tijd die ingrijpend anders is dan het ooit is geweest. Die ingrijpend anders zal worden dan het nu is, of ooit is geweest. Met veranderingen als enige zekerheid. Met reageren op die veranderingen als eis (ondergrens) en anticiperen op die veranderingen als prikkelend streven.Er zijn nog altijd weldenkende mensen, overal in de bouwkolom, die social media onzin vinden. Want er wordt zoveel onzin in rondgebazuind, zegt men dan. Desgevraagd vindt men dan ook dat er veel onzin op papier staat, maar het gaat dan te ver om papier op zich dan ook maar onzin te vinden. Interessant.

Een tweede misverstand is dat het inzetten van social media iets hobby- of gevoelsmatigs zou zijn. Iets om over te laten aan iemand die “er wel aardigheid in heeft”. Tja, zouden we ons eigen werk ook over willen laten aan iemand die er wel aardigheid in heeft?  Dat vraagt misschien wel veel damage controll, lijkt me. De meeste mensen laten zelfs hun haar niet knippen door iemand die er wel aardigheid in heeft…

In de BouwBrancheBrede Masterclass worden experts uitgenodigd om de deelnemers uitdagend een spiegel voor te houden en om praktische tips & tricks aan te reiken, binnen hun eigen expertise.
In dat kader zijn we erg blij met de informatie die Wija Internetmarketing ons aanreikt, op basis van haar kennis van zaken m.b.t. social media , communicatie , (neuro)marketing , hands-on imagoherstel bij negatieve publiciteit en nog véél meer. De deelnemers zijn steevast erg onder de indruk van haar heldere en pragmatische insteek, beide benen op de grond, gebaseerd op feiten, toepasbaar voor allen.

Alleen al de input van Wija zou deelnemen aan de BouwBrancheBrede Masterclass de moeite waard maken. Maar er is natuurlijk nog veel meer, zie www.BBBMasterclass.nl . Dat het genieten wordt kan ik beloven, dat er genoten gaat worden van de inbreng van Wija Internetmarketing zéker. Welkom!

Peter Reijers

Programmadirecteur BouwBrancheBrede Masterclass

Klik hier voor deelname of meer informatie over de BBBMasterclass

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing