, Het is niet altijd wat het lijkt
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

11-24-2014……Het is niet altijd wat het lijkt

Het is niet altijd wat het lijkt! Dat is meer dan ooit waar in deze tijd van social media.

Mensen horen iets, denken iets, trekken hun conclusies en plaatsen het in de social media. Eenmaal geplaatste informatie wordt gedeeld en geretweet. De gecreërde waarheid wordt groter en groter en zo wordt een idee zomaar een "feit" met of zonder onderbouwing. Als iedereen het zo vindt dan zal het wel zo zijn.

Wija 

Donderdag 20 november waren we met De Maatschappij te gast bij de Veiligheidsregio Drenthe aan de Mien Ruysweg te Assen. In een prachtig nieuw gebouw zijn onder andere de brandweer en de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) gevestigd.

De presentatie van de heer Robert Kleine leerde ons dat de kernwoorden voor de brandweer zijn: daadkrachtig en betrokken, dat wil zeggen:

 

  • Optreden bij calamiteiten
  • Vergroten van de bewustwording omtrent fysieke veiligheid
  • Onderdeel zijn van de samenleving

Deze drie items vragen een communicatieve houding van de organisatie. De brandweer was een organisatie die zich liet leiden door centrale beleidsafspraken, procedures, budgetten etc.

Wija

De brandweer van nu wil samen met de samenleving, onze veiligheid vergroten. Dit vraagt een bewustwordingsproces bij de brandweer waar eenzijdig zenden niet meer volstaat, "we zullen moeten communiceren (luisteren en reageren) met alle beschikbare media".
(dus ook social media ).

Belangrijk in dit proces is om je te realiseren wat de gevoelens van mensen zijn om vervolgens proactief te kunnen anticiperen. Door het verstrekken van de juiste informatie en actief mee te communiceren verklein je de kans dat onjuiste ideeën een eigen leven gaan leiden in de social media.

Het lijkt logisch als je het leest, maar wat gaat het vaak fout. Deze week nog bij Tros Radar een programma over de melkveehouderij, en alle aandacht in de pers en social media omtrent de lelieteelt.

Bij een selecte groep van mensen leeft een bepaald beeld, dit beeld wordt geventileerd, gedeeld, geretweet, opgepakt door de pers en voordat je het weet is er een "nieuwe waarheid" geboren.

In de praktijk blijkt dat het herstellen van de werkelijkheid in de (social) media veel meer tijd en energie vraagt dan het maken van een goede marketing en communciatie strategie waar social media een onderdeel van uitmaakt. Deze strategie vormt weer de bepalende factor binnen de internetmarketing .


Wija,

 

Neem hier contact met ons op

 

 

 

 

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing