, ......Over neuro-leiderschap en de Tranen van de krokodil (Piet Vroon) (12-22-2016)
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

22-12-2016......Over neuro-leiderschap en de Tranen van de krokodil (Piet Vroon)

Over neuro-leiderschap en de "Tranen van de krokodil" (Piet Vroon)

Roelof ter Mors

Gastblog: Roelof ter Mors

Beste lezer,
Het is u vast niet ontgaan dat er toenemende aandacht is voor de menselijke factor – 'de zachte kant' – bij het ondernemen. Meer specifiek eigenlijk voor de instinctieve gedragingen (soms zelfs misdragingen) van ons als mens, vanuit onze emoties en ons 'reptielenbrein'. Dit is niet nieuw.

De inmiddels overleden professor en psycholoog Piet Vroon heeft daar in 1989 een interessant boek over geschreven: 'Tranen van de krokodil' (over de snelle evolutie van onze hersenen). Hij beschrijft daarin treffend hoe het kan, dat wij in ons gedrag een bizar mengsel zijn van goede daden en zeer laakbare handelingen; van gevoelens, besluiten en daden die soms rationeel zijn en op andere momenten volslagen onbegrijpelijk en absurd. Zelfs zo erg, dat wij ze zélf niet kunnen begrijpen en rechtvaardigen. Als ik tegenwoordig om mij heen kijk, zie ik helaas talloze voorbeelden. Zoals tijdens diverse marktonderzoeken waarbij deelnemers geheel andere dingen zeggen dan ze in werkelijkheid doen.

Next level succes Roelof ter Mors

Lees hier de complete preview van Next Level Succes (met als mede auteur Wija Koers) 

De oorzaak zit kort gezegd hierin, dat onze hersenen gedurende de evolutie een aantal nieuwe systemen te
snel hebben aangemaakt. Als gevolg daarvan heerst er in onze 'bovenkamer' totaal geen eenheid en
harmonie. Er is sprake van een soort 'parlement' dat voortdurend met zichzelf in discussie is, compromissen
sluit of, zoals hierboven al gezegd, volslagen onlogische, irrationele besluiten neemt en dito acties uitvoert.

Het komt ook sterk naar voren in het intuïtieve koopgedrag bij merken. In de toegepaste psychologie en onder marketeers is momenteel grote aandacht voor neuromarketing (VIDEO). Dit betreft technieken om mensen (kopers) te begrijpen en te 'raken' in de emotionele en instinctieve delen van hun hersenen. Het 'reptiel' in ze aan te spreken. 'De krokodil te laten huilen of juist te laten lachen'.

Het wordt echt spannend als we ons realiseren, dat medewerkers binnen jouw bedrijf in hun doen en laten ook deels worden gedreven door hun 'reptielenbrein'. En dat jouw communicatie en aansturing zijn doel volledig kan missen, als je de medewerkers daarop niet 'raakt'.
Dit is de Wet van de Mensen.

Hieraan wordt in onze dagelijkse praktijk te weinig aandacht besteed. We doen of gedragingen en interacties rationeel zijn. Dat zijn ze dus niet. "Ik heb al zo vaak gezegd dat we het op deze manier niet redden, ik hou mijn mond dicht, ze zoeken het maar uit". Dit soort uitspraken hoor ik vaak tijdens intakegesprekken. Het gaat erom, dat je met mensen op gevoelsniveau kunt communiceren. En als je denkt: 'Da's een kwestie van goed luisteren', heb je slechts deels gelijk. Men spreekt niet direct vanuit het gevoel. Dat hebben we afgeleerd. Dus het vereist een paar keer doorvragen... En dan 'achter het gesproken woord luisteren en invoelen'. Wie dit kan heeft leiderschapsvoorsprong. Ik noem dit 'neuro-leiderschap'. Het is een succesfactor op weg naar NEXT LEVEL. De mensen moeten het immers doen!


Veel Next Level Succes!

Roelof ter Mors
Over de auteur: Roelof ter Mors is strategie-expert, inspirator en sparring-partner in bedrijfsontwikkeling. Met zijn ervaring als 'bedrijvenbouwer' en CEO helpt bij ondernemers, directeuren en aandeelhouders.

Contact opnemen Wija

 

 

 

Lees hier de complete preview van Next Level Succes

 

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing