, Team Agro - Agrimarketing op locatie te Hoogersmilde
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

15-03-2018Team Agro

Team Agro - Agrimarketing op locatie te Hoogersmilde

Team Agro bij Wija Digital Marketing op locatie

Wij zijn verheugd Team Agro op 29 maart welkom te mogen heten op onze locatie in Hoogersmilde vanaf 20.00. Uiteraard trakteren wij u op een goeie kop koffie en onze eigen input vanuit jarenlange marketing ervaring binnen de agrarische sector.

Datum: donderdag 29 maart
Tijd: 20:00 tot 22:00
Locatie: Wija Digital Marketing, Rijksweg 236, 9423 PH Hoogersmilde

Team Agro gaat in de aankomende weken op verschillende plekken in Nederland informatiebijeenkomsten houden voor de betrokken partijen in de Agrarische sector. Boeren, tuinders en telers kunnen hier informatie inwinnen over plannen van Team Agro wat betreft Agromarketing.


Adwords - Contact


Negatieve beeldvorming aanvechten met Agrimarketing

Het beeld van de agrarische sector is in de afgelopen jaren onderhevig aan negatieve beeldvorming. Vanuit allerlei hoeken, zoals de media de politiek en de maatschappij wordt er een eenzijdig beeld gevormd over de boeren en tuinders. Team Agro is met deze gedachte in het achterhoofd opgericht. Je zou kunnen zeggen dat Agrimarketing het antwoord vanuit de sector is op deze beeldvorming.

Eén geluid binnen de agrarische sector

Het uiteindelijke doel van deze vorm van agrimarketing is om samen te gaan werken en één front te vormen. Boeren, tuinders, brancheverenigingen, veehouders, pr-initiatieven en andere organisaties binnen de sector moeten een overeenstemmend geluid gaan geven binnen de media. Als het oprechte geluid vanuit de agrarische sector niet wordt meegenomen in de berichtgeving van de media en de plannen van de politiek zullen we nooit tot een werkbaar plan kunnen komen als het bijvoorbeeld gaat om milieubehoud.

Melkveestudieclub - team agro

Foto: Wietske Elzinga

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing