, als agrarische ondernemer uw rol in de samenleving uitdragen.
Denk strategisch, niet instrumenteel
Zoek

22-04-2015……Hoe kunt u als agrarische ondernemer vol vertrouwen, transparant en zelfbewust uw rol in de samenleving uitdragen

In het verleden was het boerenbedrijf een integraal onderdeel van de samenleving. Dat is niet meer zo. Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat agrarische bedrijven “dicht” zijn gegaan voor hun omgeving. Wat er zich afspeelt, onttrekt zich grotendeels aan het zicht van de maatschappij. En dat is niet goed.Wija 

 

Niet goed voor de maatschappij, en zeker niet goed voor het imago van de agrarische sector zelf. De maatschappij eist transparantie, op alle terreinen van het leven. “Waar komt mijn voedsel eigenlijk vandaan?” “Wat zit er allemaal in die kant-en-klaar-maaltijd die ik in de supermarkt haal?” “Wordt er echt zoveel rommel gespoten op die mooie tulpen die ik net in mijn vaas heb gezet?” Er gaapt een levensgroot gat tussen boer en consument. En dat leidt tot vervreemding, wantrouwen en frustratie. Met alle consequenties van dien.

 

Gebruik social media

Dat moet anders en dat kan anders. Om gerespecteerd en gewaardeerd te worden door haar omgeving moet de agrarische sector communiceren en transparant zijn. Een supermarkt als Albert Heijn begrijpt dat en schrijft in elke uitgave van hun gratis consumentenmagazine Allerhande prachtige lifestyle artikelen over hun leveranciers: “Onze knoflook groeit buiten op volle kleigrond”, vertelt leverancier Arjan Biesheuvel. En dan volgt een heel verhaal met wetenswaardigheden en tips, relevant en interesssant!

Maar waarom dit soort verhalen aan anderen overlaten, uit handen geven? U kunt het ook zelf vertellen, en misschien nog wel veel beter, authentieker! Sociale Media als Facebook, Instagram en Twitter kunnen daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Mits goed toegepast.

 

De overheid geeft het voorbeeld

Woensdag 16 april woonde ik in Wageningen een “tweetmeet” bij, georganiseerd door de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Wat is dat nu weer, een “tweetmeet”? Het is een bijeenkomst van mensen die elkaar volgen en met elkaar communiceren op Twitter. Ik vond het heel leuk en nuttig om de mensen achter zo’n twitteraccount eens in levende lijve te ontmoeten en te spreken. Ik raakte in gesprek met de Inspecteurs Landbouw Dier en Gewas. Over hun werk en hoe zij de sociale media gebruiken. Daar kan de moderne agrarische ondernemer nog wat van leren!

Wija

Uit ons gesprek bleek dat ook de overheid zich bewust is van de wens vanuit de maatschappij naar meer transparantie en openheid. Jack Wijnands, afdelingshoofd Toezichtsuitvoering Plant en Natuur van de divisie Landbouw en Natuur, vertelde dat de NVWA de kansen van Sociale Media heeft ontdekt en er nu ook echt beleid op heeft gemaakt. In het begin, zo vertelde hij, waren we meer aanwezig als toeschouwer, om kennis te maken met het fenomeen Sociale Media. In een later stadium werden we actief als deelnemer. We hebben een protocol geschreven en daarin vastgelegd wat we met Sociale Media wel en niet wilden, en daarna hebben we het losgelaten. Niet uit gebrek aan interesse, integendeel, maar omdat we al onze medewerkers als ambassadeurs van de NVWA zelf aan de gang wilden laten gaan. In het begin was twitteren op basis van zo’n protocol wel even wennen, maar na verloop van tijd raakte de kramp er vanzelf af. Nu wordt er heel wat afgetwitterd en zijn onze medewerkers ook actief op Facebook. Eén van onze collega’s is zelfs genomineerd voor best twitterende rijksambtenaar!
Wilt u zelf eens kennismaken met al die twitterende inspecteurs? Zoek dan eens op Twitter op NVWA en je ziet dat bijna elke afdeling en elke inspecteur wel een eigen twitteraccount heeft.

beKijk hier de sheets van de presentatie die we op de "tweet meet" hebben besproken.

 

Waarom vertel ik u dit verhaal?

Omdat het u schitterende kansen biedt. Kansen om uw imago te verbeteren, kansen om u succesvol te presenteren en te profileren als agrarisch ondernemer. Als iemand die niet bang is voor publiciteit maar die juist zelf zoekt, omdat hij zoveel leuke, relevante en interessante dingen te melden heeft. Als u daarbij in het begin wat hulp nodig hebt, wil ik die graag geven.

 

 

Neem hier contact met ons op

Blog

03/15/2018Team Agro
01/30/2018......Actueel
Wija Internetmarketing Wija Internetmarketing